Avusturya Aile Birleşimi

Avusturya Aile Birleşimi

30 Haziran 2011 yayınlanan yasaya göre Avusturya'da yaşayan biri ile evlenen bir T.C. vatandaşının Avusturya aile birleşimi programından faydalanabilmektedirler. Aile Birleşimine dair benzer yasalar 2007'den itibaren Almanya ve Hollanda'da uygulanmakta. Bu yasaya göre Avusturya'da yaşayan eş doğuştan Avusturya vatandaşı olabilir veya Avusturya vatandaşlığını sonradan kazanmış bir T.C. vatandaşı veya üçüncü bir ülke vatandaşı olabilir. Avusturya aile birleşimi yoluyla Avusturya'da ikamet etmek için Avusturya vatandaşı olmayan eşin temel düzeydeki dil yeterlilik sınavı ola A1 Almanca sınavından geçerli bir puan alması gerekmekte. Dil şartı kişinin Avusturya toplumuna entegrasyonunu hızlandıran bir unsurdur. Aynı zamanda Avusturya'da sürekli ikamet durumunda ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Avusturya Aile Birleşimi Kriterleri

1- 21 yaşını dolduran T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilmektedir.

2-Avusturya'da yaşayan eşin uzun süreli oturum izninin veya oturum vizesinin bulunması gerekir.

3-Avusturyada'ki eş ayrıca aşağıdaki kriterlerden birini karşılamalıdır.

a-Kırmızı-Beyaz-Kırmızı kart sahibi olmak

b-Avrupa Birliği Mavi karta sahip olmak

c-Avusturya vatandaşı olmak

4-Ebeveynlerinden biri Avusturya vatandaşı olan çocuklar da Avusturya aile birleşimi başvurusunda bulunabilmektedir.

5-Avustruya'daki konaklanacak yerin aile bireyleri için yeterli olması gerekiyor.

6- Aylık gelirin belli bir yaşam standardını karşılayacak düzeyde olması

7-Avusturya'daki eşin Avusturya'da resmi bir sağlık sigortası olmalı.

Avusturya Aile Birleşimi için Dil Sınavı

Türkiye'den Avusturya aile birleşimi için başvuruda bulunanların Almanca dil yeterliliklerini Avrupa Dil Komisyonunun belirlediği çerçevede ispat etmesi ve eğer dil bilmiyorsa dil kursuna giderek, Almanca bildiğine dair sertifika alması gerekmektedir. A1 seviyesi dil sınavı temel düzeyde Almanca bilgisini içermekte olup çalışma izni başvurularında yeterli görülmemektedir. A1 seviyesi Almanca, gündelik yaşam içinde en temel seviyede iletişim kurmanıza yardımcı olmanın ötesine geçmemektedir. Ancak A1 sertifikasından geçerli not alınması aile birleşimi programı başvurusu için yeterlidir. Avusturya'da çalışabilmeniz ve oturum iznini uzatabilmeniz için A2 ve B1 seviyesindeki sınavlardan geçer not alarak Almanca dil yeterliliği sertifikasına sahip olma koşulu vardır. Bu durumda Avusturya'daki kurslara gidebilirsiniz veya zamanla ilgili bir sıkıntınız yoksa Türkiye'de daha ileri seviyede kurslara giderek daha ileri düzeydeki A2 ve B1 Almanca yeterlilik sınavlarından geçebilirsiniz. A1 sertifikası Avusturya aile birleşimi uygulamasında asgari seviyede dil yeterliliğinin ispatı için yeterli olmaktadır. Eğer A2 veya B1 seviyesinde sertifikanız varsa aile birleşimi ile birlikte çalışma izni için de başvuru yapabilir ve bu çalışma iznini kısa sürede alabilirsiniz.

Avusturya Konsolosluğu yabancı dil kurslarından alınan sertifikaları kabul etmemektedir. Bu nedenle Almanca A1 sınavına Goethe Enstitüsü ve ÖSD (Avusturya Dil Okulu) kurumlarında giriliyor ve sınavlara girmeden önce bu kurumlardan birinden randevu alınması gerekiyor. A1 sınav randevuları Avusturya Konsolosluklarından alınmamaktadır. Sınav tarihleri hakkında bilgiyi Goethe Enstitüsü ve ÖSD'den öğrenebilirsiniz. Sınavlar periyodik olarak yapılmamakla birlikte en yakın sınav tarihleri bu kurumlardan öğrenilebilmektedir.

Almanca A1 sınavından yeterli not alamadığınız takdirde sınava ancak tekrardan 1 ay sonra girme hakkınız var. Sınava girmeyle ilgili herhangi bir sınırlama yok. Ancak sınava girip de geçerli not alamadığınız takdirde Avusturya aile birleşimi başvuru prosedürünü sekteye uğrar ve ilgili vizeyi alma sürecinde gecikme yaşarsınız.

Avusturya Aile Birleşimi için gereken evraklar

Türkiye'den Avusturya aile birleşimi başvurusunda bulunan kişiden istenen evraklar aşağıdaki şekilde olmalıdır. Evraklar orjinalleri ve fotokopileriyle birlikte sunulacak olup, tercüme gerektiren evraklar noter tasdikli Almanca tercümeleriyle birlikte sunulmalıdır.

 • Avusturya aile birleşimi başvuru formu
 • Formda kullanılmak üzere bir adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaportun fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • Nüfus Cüzdanı sureti
 • Uluslararası doğum kayıt örneği
 • Sabıka Kaydı (1 aydan eski olmanalıdır ve 13 yasından büyükler için geçerlidir)
 • Evlenme Cüzdanı fotokopisi
 • Avusturya'da ikamet edilecek evin kira kontratı (Aslı ve fotokopisi veya varsa tapusu)
 • Avusturya'da bulunan eşin son üç aya ait maaş bordroları
 • Avusturya'da bulunan ve taahhüttü eden kişinin noter tasdikli pasaport fotokopisi (Geçerli oturma izninin bulunduğu sayfa dâhil)
 • Davet eden kişinin sigorta kart fotokopisi

Avusturya Aile Birleşimi Avusturya Konsolosluk Başvurusu

Avusturya aile birleşimi başvuruları doğrudan Avusturya Konsolosluğuna yapılmaktadır. Avusturya aile birleşimi başvuru sahibi, ikamet ettiği bölgenin görev alanı içindeki Avusturya Konsolosluğuna başvuru yapmalıdır. Avusturya aile birleşiminde çok sayıda evrak hazırlanması gerekmektedir. Vize başvuru formu Almancadır ve Almanca doldurulması zorunludur.

Avusturya aile birleşimi vizesi ne kadar sürede çıkar?

A1 Almanca dil yeterlilik sınavından geçerli not aldıktan sonra Avusturya aile birleşimi için gereken evrakları hazırlayıp Avusturya Konsolosluğuna başvurunuzu yapmanızın akabinde vizenin sonuçlanma süresi yaklaşık 6 aydır ancak bu konuda kesin bir süre verilememektedir. Çünkü Avusturya aile birleşimi vizesi kişilerin başvuru durumuna, koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Konsoloslukların kapalı ve yoğun olduğu tarihlerin gözönünde bulundurulması gerekir. Ayrıca burada Avusturya Konsolosluklarına teslim edilen evraklar onay için Avusturya'daki yetkililere de gönderilmektedir ki bu da süreci uzatan diğer bir unsurdur.