Avusturya Turistik Vize Hakkında

Avusturya Turistik Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar Hakkında

1. Pasaport

Avusturya Turistik Schengen Vize başvurusunda pasaportun geçerli kabul edilmesinin şartları; seyahat sonrası en az 3 ay geçerli süreye sahip olması ve Avusturya Turist Vizesi’nin basılabilmesi için en az 2 boş sayfasının bulunmasıdır. Pasaport 10 yıldan daha eski tarihli ve yıpranmış-deforme olmamalıdır. Ayrıca, pasaportun ve eski vizelerin fototokopileri de eklenmelidir.

2. Avusturya Vize Başvuru Formu

Avusturya Turist Vizesi için başvuru için doldurulması gereken Avusturya Vize Başvuru Formu; vize başvuru sahibi tarafından, büyük harflerle, eksiksiz olarak ve Avusturya Turist Vizesi için gerekli evraklar ile hazırlanmış başvuru dosyasını destekleyici bilgilerle yanıtlanmasına dikkat edilmelidir. Başvuru Formu’nda ıslak imza, e-mail adresi ve cep telefonu numarası bilgilerini ihtiva eden bölümlerin atlanmaması önemlidir. Avusturya Schengen vize başvuru formu hakkında bilgi buraya tıklayın.

NOT 1: 12 yaşından küçük çocukların Avusturya Turistik vize şahsi başvurusunda bulunmaları gerekmemektedir.

NOT 2: Reşit olmayan çocukların pasaportu olsun veya olmasın, şahsa ait Avusturya vize başvuru formu ve dosyası hazırlanmalıdır. Hazırlanmış olan Avusturya Vize Başvuru Formu, yasal velilerin ikisi (anne/baba) tarafından da imzalanmalıdır.

3. Biometrik Fotoğraf

Avusturya Turistik Vize başvurusunda kullanılacak fotoğrafın standartları; yeni çekilmiş 2 adet, arka fonu beyaz, renkli biometrik fotoğraf. 35mm x 45mm ölçülerinde, baş ile çene arası 36 mm. ve göz aralığı 8 mm. olmalıdır. Fotoğrafta kişinin yüz, alın, kulak ve boynu açık ve görülmelidir. Fotoğrafın biri Avusturya Vize Başvuru Formu’nun sağ üst köşesine yerleştirilmelidir.

4. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı

Avusturya Turistik Schengen Vize başvuru sahibinin adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve doğum bilgilerinin bulunduğu, T.C. Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

5. Avusturya Turistik Vize Talep Dilekçesi

Avusturya Konsolosluğu’na Avusturya Turistik Vize müracaatında bulunacak kişinin şahsen vize talebini belirten dilekçe; Avusturya Konsolosluğu’na hitaben, planlanan Avusturya seyahatinin sebebini açıklayıcı, İngilizce ya da Almanca olarak yazılmış bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Avusturya Turistik Vize Başvurularında Bulunacak Kişi Çalışan ise; başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, antetli kağıda, İngilizce veya Almanca yazılmış İzin Mektubu; çalışanın görevi, maaş bilgisi, izinli olduğu seyahat tarihleri, seyahatin kim tarafından finanse edildiği ve görevine tekrar geri döneceği taahhüdünü içeren bir izin dilekçesi, imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır. Belgeyi veren yetkili kişinin ismi, görevi ve göreve başlangıç süresi bilgisi de verilmelidir.

Avusturya Turistik Vize Başvurularında Bulunacak Kişi Şirket Sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planı, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan İngilizce ya da Almanca bir dilekçe yazılmalıdır.

Avusturya Turistik Vize Başvurularında Bulunacak Kişi Öğrenci İse; seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir taahhütname sunulmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumunu belgeleyen evraklar, taahhütnameye eklenmelidir. Taahhüdü veren kişinin pasaport fotokopisi.

Avusturya Turistik Vize Başvurularında Bulunacak Öğrenci reşit değil ise; 3. şahısla veya okulla veya ebeveynin biri ile Avusturya’ya seyahat ediyorsa; Seyahat İzin Dilekçesi ile birlikte velinin noter tasdikli Velayet Hakkı Belgesi’nin sunulması gerekmektedir.

Ebeveyninden noter tasdikli orijinal- Almanca veya İngilizce tercümeli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir) .

Avusturya Turistik Vize Başvurularında Bulunacak Kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı Avusturya Turistik Vize Talep Dilekçesi’ne ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları da birlikte sunulmalıdır.

ÖNEMLİ: Avusturya Konsolosluğu’na Avusturya Turistik Vize müracaatında bulunacak kişinin, Avusturya seyahatinin devamında diğer schengen ülkelerine seyahatinin sürmesi halinde, bu seyahate dair tarih ve seyahat planının (rezervasyon bilgileri) detayları hakkında konsolosluk yetkililerinin yazılı bilgilendirilmesi gerekmektedir.

6. Avusturya Vize Ücreti

Avusturya kısa süreli Schengen vizesi için ödenmesi gereken Avusturya vize ücreti tüm Schengen üye ülkelerle aynı ücretlendirmeye tabidir ve vize kategorisi ve talep edilen vize süresine göre değişiklik gösterebilir. Söz konusu tutar başvuru merkezi ücreti, kargo bedeli, seyahat sağlık sigortası gibi hizmetlere dair ödemeleri kapsamaz. Avusturya Vize Ücreti vize kategorisine göre değişiklik gösterirken Avusturya Vizesi Konsolosluk harcı sadece kısa süreli Avusturya vizeleri için geçerlidir.

7. Finansal Durumu Gösteren Belgeler

Avusturya Turistik Vize için gerekli evraklar arasında yer alması gereken seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler; Avusturya Turist Vize başvuru sahibinin banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı teminat gösterilmelidir. Bankadan son 3 aylık aktif banka hesap hareketini gösteren Banka Hesap Dökümü/Banka Hesap Cüzdanının orijinali ve fotokopileriyla beraber sunulmakta olup, banka hesap dökümlerinin son 1 hafta içinde alınmış olması gerekmektedir. Avusturya turistik vizesi için gereken evraklardan banka hesap dökümü bankanın orijinal kaşesi, yetkilinin imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır veya başvuru sahibinin adına seyahat çeklerinin orijinali ve fotokopisi.

Avusturya Turistik Schengen Vize işleminde bulunacak şahsın düzenli gelirini gösteren maaş bordrosu varsa; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak, son 3 aya air maaş bordroları sunulmalıdır.

Avusturya Turist Vize başvurusunda bulunan kişi emekli ise; emekli maaşının banka dökümü ve Emeklilik Cüzdanı yeterlidir.

Avusturya Turistik Vize müracaatında bulunan kişi adına; varsa Türkiye veya Avrupa’da gayrimenkullerinin belgelerinin (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, vb.) fotokopileri.

8. Mesleki Belgeler

Avusturya Turist Vizesi için gerekli evrakların arasında olması gereken mesleki belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü, çalışılan kurumdan alınan izin belgesi, maaş bordrosu.

Avusturya Turistik Vize Başvurularında Bulunacak Kişi Çiftçi ise;

Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.

Avusturya Turistik Vize Başvurularında Bulunacak Kişi Öğrenci ise;

Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi.

Avusturya Turistik Vize başvurusunda buluna Kişi Şirket Sahibi ise;

Şirketin Ticaret Odası Kaydı

Şirketin Vergi Levhası - son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Avusturya Turistik Vize işlemlerinde bulunan başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir.

İmza Sirküleri - Avusturya Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.

9. Seyahat Planını Onaylayan Seyahat Belgeleri

Avusturya Turistik Vize başvuru sahibinin Avusturya’ya seyahatinin tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını konfirme eden rezervasyon evraklarını sunması gereklidir. Avusturya’da konaklayacağı otelin rezervasyonunu gösteren belgeler. Avusturya’ya seyahatin uçak/tren/otobüs ile yapılması durumunda bilet rezervasyon belgelerinin sunulması mecburidir. Özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsat fotokopisi, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslararası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir. Seyahat güzergahının detaylı bilgisini İngilizce ya da Almanca beyanı gerekmektedir.

10. Seyahat Sağlık Sigortası

Avusturya Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış sigorta poliçesi; Avusturya seyahat tarihlerini kapsayan, bütün Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip, orijinal seyahat ve kaza sigortası olarak düzenlenmelidir.

ÖNEMLİ UYARILAR!

* Bütün yabancı dilde olan evrakların tasdikli Almanca veya İngilizce tercümesi yaptırılmalıdır.

**Avusturya Turistik Vizesi için ilk başvurunun yapılması durumunda; Avusturya Turistik Vize için gerekli evrakların tümünün hem orijinal hem de fotokopisi birlikte sunulması gerekir.

***Avusturya Büyükelçiliği veya Avusturya Konsolosluğu her zaman yeni belgeler talep etme hakkına sahiptir

Avusturya Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: www.bmeia.gv.at